Aanpak Korteweg
voor WSHD

Projectmanagement

Opdrachtgever:
Waterschap Hollandse Delta

Rol:
Projectmanager

Periode:
2022 - 2023

Wie:
Arjan de Vries

In het voorjaar van 2022 is Arjan de Vries gevraagd om het project Aanpak Korteweg van het waterschap Hollandse Delta te organiseren. De Korteweg wordt daarmee duurzaam veilig ingericht als een gebiedsontsluitingsweg en wordt voorzien van een vrij liggend fietspad.

Deze verandering moet bijdragen aan een verbetering van de doorstroming van het verkeer, de leefbaarheid voor bewoners langs de omliggende dijken en de verkeersveiligheid, met name voor fietsers. Samen met WB de Ruimte collega Gerben Schuhmacher heeft hij een samenwerkingsovereenkomst tussen het waterschap en de gemeente Hoeksche Waard opgeleverd en was zijn uitdaging om het project volledig door de markt te realiseren. Hij heeft een Project Initiatie Document opgeleverd, wat nodig is voor het beschikbaar stellen van het krediet voor het project.

Deel dit project

Bekijk ook andere projecten van ons