Bereik­baarheid
& VO

Project- en programmabeheersing

Opdrachtgever:
De Verkeersonderneming

Rol:
Adviseur projectbeheersing en control

Periode:
2020 - heden

Wie:
Caroline Thijssen-Dit­ters

Je herkent het vast wel, de dagelijkse files. Die ontstaan omdat er teveel auto’s tegelijk de weg op gaan of door grootschalige renovatie/ onderhoudswerkzaamheden, door ongevallen of incidenten. Kan dit niet anders? Zijn er mensen die anders kunnen reizen of thuiswerken, zijn er werkgevers die een beter mobiliteitsbeleid kunnen voeren en zijn er logistieke partijen die efficiënter kunnen vervoeren?

De Verkeersonderneming voert diverse projecten uit om de bereikbaarheid in de regio Rotterdam te verbeteren. Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar gebieden, werkgevers, werknemers, bewoners en logistieke bedrijven. Analyses worden gemaakt, mobiliteits- of logistieke makelaars ingezet. Maar denk ook aan acties om alternatieven, zoals de fiets of thuiswerken, uit te proberen.

De Verkeersonderneming heeft als doel het bereikbaar houden van (haven, stad & regio) Rotterdam en is in 2008 opgericht door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat/Rijkswaterstaat, gemeente Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het Havenbedrijf Rotterdam.

Er zijn vijf belangrijke redenen voor deze samenwerking:

  • Gezamenlijke aanpak van bereikbaarheidsvraagstukken.
  • Het versterken en optimaliseren van het (gebruik) van de infrastructuur in en om Rotterdam en het reduceren van de filedruk door een doelgerichte vraagbeïnvloeding.
  • Het ontwikkelen en uitvoeren van innovatieve oplossingen voor bereikbaarheidsvraagstukken: oplossingen die de samenwerkingspartijen afzonderlijk niet kunnen ontwikkelen en uitvoeren.
  • Samenwerking: publiek-publiek, publiek-privaat, privaat-privaat en publiek-privaat-people. Nieuwe oplossingen landen bij voorkeur in de markt (privaat) of bij een wegbeheerder (publiek).
  • Bijdragen aan een duurzame gedragsverandering.

Caroline Thijssen- Ditters is vanuit WB de Ruimte betrokken als adviseur projectbeheersing en control. Zij zorgt ervoor dat projectleiders gedurende de looptijd informatie en advies ontvangen. Denk hierbij aan het vastleggen en monitoren van zaken rondom de scope, financiën (kosten, prognose), planning en beoogd effect.

Deel dit project

Bekijk ook andere projecten van ons