Dit doen wij

Over Project- en prog­rammabeheer­sing

Projectbeheersing is een van de vijf kernprocessen binnen het Integraal Projectmanagement.

WB de Ruimte verzorgt de projectbeheersing binnen complexe infrastructurele projecten. Kenmerkend voor onze werkwijze is de integrale en no-nonsens benadering. Er wordt altijd gekeken welke aanpak het beste past bij het project, het team en de organisatie.

Door de processen te analyseren, te structureren en daar waar nodig aan te passen ontstaat inzicht in en grip op het project. Alle beheersaspecten (Kwaliteit, Tijd, Geld, Informatie en Organisatie) worden met elkaar in verband gebracht zodat een integraal beeld van het project wordt gevormd. Zo wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het realiseren van het project binnen de gestelde randvoorwaarden.

Een belangrijk middel in de projectbeheersing is risicomanagement. Niet alleen het inventariseren van risico’s, maar met name het continu actief sturen op de beheersmaatregelen, leiden tot een betere bewustwording en daarmee beheersing van het project. Op deze manier wordt risicomanagement iets van het hele projectteam of organisatie.

Bekijk ook andere projecten van ons