Zuid-Hol­land
Bereikbaar

Opdrachtgever:
Zuid-Holland Bereikbaar

Rol:
Juridisch adviseur, Contractmanager, Adviseur projectbeheersing en control

Periode:
2022 – heden

Wie:
Gerben Schuh­macher,
Bert Verboon,
Caroline Thijssen-Dit­ters

Samen houden we Zuid-Holland in beweging

Het wordt steeds drukker in Zuid-Holland. Hoe houden we onze regio bereikbaar? De komende jaren worden zo’n 200 duizend extra woningen gebouwd. Ook hebben veel wegen, bruggen en tunnels groot onderhoud nodig. Dat leidt tot extra drukte op de wegen, op het water en in het openbaar vervoer. Als we niets doen, staan we in Zuid-Holland nog vaker stil. Daarom bundelen 8 publieke organisaties hun krachten in de samenwerkingsorganisatie Zuid-Holland Bereikbaar.

Deze samenwerkingsorganisatie is begin 2022 van start gegaan. In deze organisatie werken Rijk en regio intensief samen om Zuid-Holland in beweging te houden. Want de bereikbaarheid van Zuid-Holland staat onder druk.

Gerben Schuhmacher is vanuit WB de Ruimte betrokken als juridisch adviseur. Naast het juridisch vormgeven van de samenwerking van Zuid-Holland Bereikbaar werkt hij aan innovatieve projecten in de mobiliteit, zoals de Bereikbaarheidsmonitor, fietsstimulering en de werkgeversaanpak.

Verder werkt Gerben aan de regionale MaaS-pilot Rotterdam Den Haag + Airport. Na voorafgaand de minicompetitie te hebben vormgegeven en uitgevoerd onder de Raamovereenkomst MaaS vervult hij nu namens Zuid-Holland Bereikbaar de rol van juridisch adviseur gedurende de ontwikkelfase van de pilot. Deze vindt plaats in de vorm van een Innovatiepartnerschap, samen met de MaaS dienstverleners in de regio onder leiding van Pon.

Bert Verboon is als contractmanager werkzaam binnen de kernorganisatie van Zuid-Holland Bereikbaar. Daarbij adviseert hij t.a.v. het in- en verkoopproces en geeft hier samen met de collega’s binnen de Portefeuille Bedrijfsvoering vorm aan.


Caroline Thijssen- Ditters
 is eveneens werkzaam binnen de Portefeuille Bedrijfsvoering waarin zij bijdraagt aan de Opbouw van (de bedrijfsvoering van) Zuid-Holland Bereikbaar. Daarnaast is zij betrokken als adviseur projectbeheersing en control bij enkele concrete projecten binnen Zuid-Holland Bereikbaar zoals de Korte Termijn Aanpak A15 en de Grote Kruising Krimpen. Hierbij zorgt zij ervoor dat projectleiders gedurende de looptijd informatie en advies ontvangen. Denk hierbij aan het vastleggen en monitoren van zaken rondom de scope, financiën (kosten, prognose), planning en beoogd effect.

Deel dit project

Recente projecten van WB de Ruimte