De
Ver­keerson­derneming

Juridisch en Strategisch Advies

Opdrachtgever:
De Verkeersonderneming

Rol:
Juridisch adviseur en Contractmanager

Periode:
2016 - heden

Wie:
Gerben Schuh­macher,
Bert Verboon

Iedereen kent de dagelijkse files. Die ontstaan als er teveel auto’s tegelijk de weg op gaan of door grootschalige renovatie/ onderhoudswerkzaamheden, door ongevallen of incidenten. Kan dit niet anders? Zijn er mensen die anders kunnen reizen of thuiswerken, zijn er werkgevers die een beter mobiliteitsbeleid kunnen voeren en zijn er logistieke partijen die efficiënter kunnen vervoeren?

De Verkeersonderneming heeft als doel het bereikbaar houden van (stad,regio & haven) Rotterdam en is in 2008 opgericht door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat/Rijkswaterstaat, gemeente Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het Havenbedrijf Rotterdam.

Er zijn vijf belangrijke redenen voor deze samenwerking:

  • Gezamenlijke aanpak van bereikbaarheidsvraagstukken.
  • Het versterken en optimaliseren van het (gebruik) van de infrastructuur in en om Rotterdam en het reduceren van de filedruk door een doelgerichte vraagbeïnvloeding.
  • Het ontwikkelen en uitvoeren van innovatieve oplossingen voor bereikbaarheidsvraagstukken: oplossingen die de samenwerkingspartijen afzonderlijk niet kunnen ontwikkelen en uitvoeren.
  • Samenwerking: publiek-publiek, publiek-privaat, privaat-privaat en publiek-privaat-people. Nieuwe oplossingen landen bij voorkeur in de markt (privaat) of bij een wegbeheerder (publiek).
  • Bijdragen aan een duurzame gedragsverandering.

Gerben Schuhmacher is vanuit WB de Ruimte betrokken als juridisch adviseur. Naast het opnieuw vormgeven van bovenstaande samenwerking in de vorm van een Samenwerkingsovereenkomst werkt hij aan innovatieve projecten, zoals de Marktplaats voor Infrastructuur met de Vervoersknoop Rivium. In dit project zal de bestaande autonome shuttleverbinding worden verlengd naar een nieuwe halte van de Waterbus aan de MaaS. De autonome shuttle zal in 2021 voor een deel in gemengd verkeer gaan rijden. Daar is nog geen precedent van in de wereld (ook vanuit juridisch opzicht niet).

Verder werkt Gerben aan de regionale MaaS-pilot Rotterdam Den Haag + Airport. Na voorafgaand mede de minicompetitie te hebben vormgegeven en uitgevoerd onder de Raamovereenkomst MaaS vervult hij nu namens De Verkeersonderneming de rol van juridisch adviseur gedurende de ontwikkelfase van de pilot. Deze vindt plaats in de vorm van een Innovatiepartnerschap, samen met contractant Pon.

Bert Verboon is als contractmanager eveneens betrokken bij de MaaS-pilot. Deze rol heeft hij, in combinatie met de rol van projectleider richting opdrachtgever gemeente Rotterdam, eerder vervuld in het project Mobiliteitsmanagement Maastunnel. Daarnaast adviseert hij binnen De Verkeersonderneming t.a.v. het in- en verkoopproces en het daadwerkelijk vormgeven van offertes en overeenkomsten. Dit met aandacht voor de verdere transitie binnen De Verkeersonderneming van programmasturing inclusief programmafinanciering naar een meer projectmatige aanpak en de hierbij behorende interne verandering van werkwijze.

Uitgelichte foto: De Verkeersonderneming

Deel dit project

Bekijk ook andere projecten van ons