HDSR Baggeren

Omgevingsmanagement en participatie

Opdrachtgever:
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

Rol:
Omgevingsmanager

Periode:
2020 - heden

Wie:
Koen Mathot

Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) is verantwoordelijk voor het schoon en op orde houden van alle hoofdwatergangen in haar beheergebied in de provincies Utrecht en Zuid Holland. Het gaat om circa 1400 kilometer. Door regelmatig te baggeren wordt de doorstroming en de waterkwaliteit op peil gehouden.

Koen Mathot is als omgevingsmanager actief in het Grootonderhoudsprogramma Baggeren. Hij is verantwoordelijk voor de conditionering en het gebiedsproces binnen de verschillende deelprojecten van dit programma. Daarnaast werkt Koen aan een verbeterslag om jaarlijks een stabielere projectscope te krijgen in het programma en de daarbij behorende instrumenten die hiervoor ingezet kunnen worden.

Deel dit project

Bekijk ook andere projecten van ons