HDSR Baggeren

Management

Opdrachtgever:
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

Rol:
Omgevingsmanager

Periode:
2020 - heden

Wie:
Koen Mathot

Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnland (HDSR) is verantwoordelijk voor het schoon en op orde houden van alle hoofdwatergangen in haar beheergebied in de provincie Utrecht en Zuid Holland. Koen Mathot is als omgevingsmanager in het IPM team Grootonderhoudsprogramma Baggeren verantwoordelijk voor de conditionering en het gebiedsproces binnen de verschillende deelprojecten.

Door regelmatig te baggeren wordt de doorstroming en de waterkwaliteit op peil gehouden. HDSR heeft ca. 1.400 kilometer hoofdwatergang waar zij zelf het onderhoud doet. Voor de fase vanaf 2020 is een nieuw IPM-team ingericht. Daarnaast werkt Koen aan een verbeterslag om jaarlijks een stabielere projectscope te krijgen in het programma en de instrumenten die hiervoor ingezet kunnen worden.

Deel dit project

Bekijk ook andere projecten van ons