Herinrichting Nieuwezijds
Voorburgwal

Management

Opdrachtgever:
Gemeente Amsterdam

Rol:
omgevingsmanager

Periode:
maart 2018 – heden

Wie:
Jordy van Dienst

De Nieuwezijds Voorburgwal in het centrum van Amsterdam ondergaat de komende jaren een metamorfose. De aanleiding hiervoor is dat de gemeente Amsterdam met de Uitvoeringsagenda Mobiliteit (voorloper van Agenda Autoluw) heeft ingezet op een autoluwe binnenstad met meer ruimte voor de voetganger en de fietser. Bovendien voldoet de huidige inrichting niet meer aan het huidige gebruik en de straat heeft een rommelige en grauwe inrichting. De openbare ruimte krijgt daarom een kwaliteitsimpuls en komt er meer ruimte voor groen in de straat.

De straat heeft geografisch en vanuit beleving gezien twee hele verschillende karakters: het noordelijke deel heeft lange tijd gediend als belangrijke verkeersader in het centrum. Het zuidelijke deel kan worden getypeert als een uniek stukje binnenstad vanwege het relatief rustige karakter. Het noordelijke deel van de straat was een belangrijke verkeersader door het centrum tot 22 juli 2018. Toen werden de nieuwe hoofdroutes ingevoerd waarbij de Nieuwezijds Voorburgwal een éénrichtingsverkeersweg is geworden.

Naast de Nieuwezijds Voorburgwal wordt ook het Singel tussen Spui en de Heiligeweg en het Koningsplein onder handen genomen. Op het Singel worden momenteel de gas-, water- en rioolleidingen vervangen ter voorbereiding op de herinrichting. De Nieuwezijds Voorburgwal wordt vanaf het najaar 2020 herinrgericht. Het noordelijke deel bevind zich nog in de voorbereidingsfase en gaat pas in 2022 in uitvoering.

Jordy van Dienst werkt in dit project als omgevingsmanager. Hij houdt zich onder andere bezig met het voorbereiden van de besluitvorming, het afstemmen van het herinrichtingsproject met de wensen van bewoners en ondernemers in de buurt en draagt zorg voor de conditionering van de uitvoering. Daarnaast pakt Jordy kleine deelprojecten op.

Deel dit project

Bekijk ook andere projecten van ons