Par­ticipatie Advies,
ministerie IenW

Omgevingsmanagement en participatie

Opdrachtgever:
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Rol:
Senior Adviseur Participatie

Periode:
november 2021 – september 2022

Wie:
Liesbeth Verhage

Liesbeth Verhage werkt sinds eind 2021 als adviseur participatie bij het ministerie van IenW. Het ministerie van IenW heeft participatie met de omgeving benoemd als belangrijk element in de beleidsvorming in alle werkvelden van het ministerie. De directie participatie speelt een belangrijke rol bij de kennisontwikkeling en implementatie van deze werkwijze binnen het ministerie.

Vanuit haar adviesrol begeleid en adviseert Liesbeth verschillende projectmanagers en projectteams bij het opzetten van een participatieplan. Goed nadenken over de doelen die je met participatie wil bereiken en de aanpak en strategie daarbij zijn daarbij belangrijk. Naast het advieswerk voor projecten werkt zij samen met de andere adviseurs aan kennisontwikkeling op het gebied van participatie, zoals bijvoorbeeld de handreiking ‘Omgaan met lastige participatiesituaties’.

Bron afbeelding: Participatieraad Zwolle

Deel dit project

Bekijk ook andere projecten van ons