Sterke Lekdijk

Management

Opdrachtgever:
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

Rol:
Omgevingsmanager

Periode:
2020 - heden

Wie:
Koen Mathot

Tussen Amerongen en Schoonhoven werkt het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma aan een Sterke Lekdijk, een project van 55 kilometer dijk langs de Lek. De primaire waterkering is afgekeurd volgens de huidige veiligheidsnormen en moet versterkt worden. In dit project wordt intensief samen gewerkt met de omgeving.


In 2019 is gestart met de Verkenningsfase voor het deelproject tussen Salmsteke en Schoonhoven (SAS). De verkenningsfase wordt in de zomer van 2021 afgerond met het opleveren van het voorkeursalternatief voor de nieuwe dijkversterking. Na de zomer start de planuitwerkingsfase waarin het voorkeursalternatief verder wordt uitgewerkt tot een definitief ontwerp.


Het omgevingsmanagement van dit project wordt begeleid door Koen Mathot. Hij houdt zich bezig met stakeholdermanagement, onderhoudt contact met omwonenden, stelt samenwerkingsovereenkomsten op, begeleidt conditionerende onderzoeken, het m.e.r. en draait mee in het ontwerpteam.

Deel dit project

Bekijk ook andere projecten van ons