Omgevingsmanagement
Sterke Lekdijk

Opdrachtgever:
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

Rol:
Omgevingsmanager

Periode:
2020 - heden

Wie:
Koen Mathot,
Jochem Dijkshoorn

Tussen Amerongen en Schoonhoven werkt het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma aan een Sterke Lekdijk, een project van 55 kilometer dijk langs de Lek. De primaire waterkering is afgekeurd volgens de huidige veiligheidsnormen en moet versterkt worden. In dit project wordt intensief samen gewerkt met de omgeving.


In 2019 is gestart met de Verkenningsfase voor het deelproject tussen Salmsteke en Schoonhoven (SAS). De verkenningsfase is in de zomer van 2021 afgerond met het opleveren van het voorkeursalternatief voor de nieuwe dijkversterking, waarna de planuitwerkingsfase gestart is. Hierin is het voorkeursalternatief verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp.


Koen Mathot en Jochem Dijkshoorn werken allebei als omgevingsmanager aan dit project. Ze houden zich bezig met stakeholdermanagement, het onderhouden van contact met omwonenden, het opstellen van samenwerkingsovereenkomsten, het begeleiden van conditionerende onderzoeken, het m.e.r. en draaien mee in het ontwerpteam.

Deel dit project

Recente projecten van WB de Ruimte