Strategisch omgevingsmanagement
Luchtvaart

Omgevingsmanagement en participatie

Opdrachtgever:
Directie Luchtvaart, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Rol:
Strategisch omgevingsmanager

Periode:
oktober 2018 – december 2021

De directie Luchtvaart heeft grote uitdagingen. Het vinden van de juiste balans tussen de effecten van luchtvaart op de omgeving (geluid, gezondheid) en de ontwikkeling van de luchtvaart in Nederland is een taai en bumpy traject. Omgevingspartijen staan in dit dossier vaak lijnrecht tegenover elkaar als het gaat over economische ontwikkeling en de leefbaarheid in de omgeving van luchthavens. De veranderende maatschappij vraagt ook binnen luchtvaart om meer inspraak in besluitvorming. Met omgevingsmanagement en participatie geeft de directie invulling aan de behoefte om steeds beter de stakeholders te betrekken en te horen wat er leeft.

Liesbeth heeft de afgelopen jaren gewerkt aan de implementatie van omgevingsmanagement en participatie voor de verschillende projecten en programma’s binnen de directie Luchtvaart. Zij deed dat samen met een team van omgevingsmanagers in deze projecten en programma’s en in samenwerking met de directie Communicatie en Participatie. Zelf was zij naast haar strategische rol ook als omgevingsmanager aan de slag voor de projectorganisatie binnen het ministerie voor de luchthaven Schiphol. Hier organiseerde zij burgerparticipatie door middel van inloopbijeenkomsten (fysiek en digitaal), was verantwoordelijk voor de zienswijzenprocedure voor besluitvorming en organiseerde het participatietraject rond de ZuidOosthoek van Schiphol.

Bron afbeelding: Toekomstluchtvaart

Deel dit project

Bekijk ook andere projecten van ons