Dit doen wij

Over Mobiliteit en stationsgebieden

Focus op langjarige samenwerking in stationsgebieden als mobiliteitsknooppunt

Ontwikkelingen

We zien dat de stations een steeds belangrijker rol spelen in duurzame mobiliteit. De opgave voor de toekomst is dan ook een mobiliteitsknooppunt te creëren en te integreren in een intensief gebruikte en duurzaam ingerichte stedelijke omgeving waar het prettig verblijven is voor reiziger en bewoner. Een stevige ambitie, waarbij rekening moet worden gehouden met flinke mobiliteitsgroei in en naar dat knooppunt, gecombineerd met (forse) opgaves voor de bouw van woningen en kantoren in en rondom het stationsgebied.  De huidige maatschappelijke ontwikkelingen verwachten tevens een combinatie met klimaatadaptieve maatregelen, energietransitie, circulariteit en een verbetering van de uitstraling en beleving van het gebied, passend bij de andere functies in de omgeving.

Een stationsomgeving is bij uitstek een plek waar vele partijen een verantwoordelijkheid hebben (ProRail, NS, gemeente, provincie, IenW), die noodzakelijkerwijs met elkaar moeten samenwerken!

Stationsprojecten doorlopen vele project fases en beslaan vaak een lange doorlooptijd. Gestart wordt met eerste besluitvorming in het MIRT, met aansluitend financieringsafspraken, gevolgd door planuitwerking tot en met de uitvoering van spoor en ruimtelijke inpassing. Wat daarbij van groot belang is om gedurende deze lange periode consistent (maar ook flexibel!) te kunnen sturen. Dit vraagt om een doordacht plan, een flexibele aanpak en ook veel (uitvoerings)kennis van het gehele project. Samenwerking, geborgd in overeenkomsten van lange duur, is daarbij onontbeerlijk. Sleutel daarbij is het vormgeven van een langjarige samenwerking met deze partijen.

Meerwaarde WB de Ruimte

WB de Ruimte heeft ruime ervaring opgedaan in mobiliteits- en infraprojecten. We kennen de problematiek, de belangrijke partijen zoals vervoersregio’s, het Rijk, provincies, gemeentes, NS en ProRail. We weten inhoudelijk goed de weg, we weten hoe we de omgeving moeten benaderen, we kennen de financieringsstromen. Wij zijn voor de partijen in de stationsgebieden daarom de ervaren, betrouwbare en tegelijk vernieuwende partner die hun opgave daadwerkelijk vooruitbrengen.

We vervullen managementrollen zoals projectmanagement, omgevingsmanagement en contractmanagement. Ook adviseren we over de organisatie- en procesinrichting, samenwerkings- en bestuursovereenkomsten, evenwichtige participatieprocessen, inrichting van projecten die de rijksprocedure van het MIRT volgen, project start-ups en de inrichting van teams. Daarnaast leveren we ook op het gebied van mobiliteit, gebiedsontwikkeling en stationsontwikkeling inhoudelijke kennis. Inhoudelijke kennis hebben we voor een deel zelf in huis, maar specifieke specialismen leveren we ook via ons netwerk aan gelieerde specialisten (wbNET) en bureaus waar we veel mee samen werken.

Onze ervaring: een greep uit ons portfolio:

Onze adviseurs en managers werken en werkten aan Zuid Holland Bereikbaar, Mobility as a Service (MaaS), de Vervoersonderneming, (doorrij) fietsroutes in de provincie Utrecht, Rijnlandroute, MIRT-traject A28, HSL-Zuid en HSL-Oost, Betuweroute. We werken en werkten aan de stations(omgevingen) van Leiden, Ede-Wageningen, Amsterdam Lelylaan, Zwolle, Amsterdam CS en Delft.

Opdrachtgevers en samenwerking

Voor deze opdrachten werkten we samen met ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, ProRail, NS, gemeente Amsterdam, Delft, Ede, Zwolle en Leiden en de provincie Utrecht, Zuid-Holland, Studio Bereikbaar, Rebel Group en onze partners bij wbNET.

Bekijk ook andere projecten van ons